Değerli Okurlarımız

Bu yayınımız, en geç "Mayıs 2017"ayı içinde devreye girecektir.

  
Bilgilerinize sunar, 53 ayrı ülkede okunmakta olan grubumuz yayınlarına karşı göstermekte olduğunuz yakın ve devamlı ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Yazarlar ve Ozanlar Grubu ile 
Sessizliğin Sesi Grubu
Dijital Yayın Kurulu